Liên hệ

THAI VILLAGE TP.HCM

Địa chỉ
:
38 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại
:
(028) 38 25 67 04 
Hotline   0919 999 382
Fax
:
(028) 38 25 67 06
Email
:
vinhle@thaivillagerestaurant.com.vn
Website
:
www.thaivillagerestaurant.com.vn

THAI VILLAGE HÀ NỘI

Địa chỉ : Tầng 3, 3B Le Thai To, Phường Hàng Trống, Quận Hoan Kiem, Tp.Hà Nội
Điện thoại : (04) 39 38 11 68
Fax : (04) 39 38 11 69
Email : namvu@thaivillagehanoi.com
Website : www.thaivillagerestaurant.com.vn
Họ tên : (*)
Email : (*)
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)
Liên hệ tới phòng :
Nội dung liên lạc : (*)
Mã bảo vệ : (*)